เล่อซาน GCL ก่อสร้างพลังงานใหม่ 100,000 ตัน/ปี โครงการเม็ดซิลิคอน

May 29, 2023
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เล่อซาน GCL ก่อสร้างพลังงานใหม่ 100,000 ตัน/ปี โครงการเม็ดซิลิคอน